Categories
News

ซิมบับเวเตรียมเอาผิดการจ้างแพทย์ต่างชาติ

รองประธานาธิบดีคอนสแตนติโน ชิเวงกา ระบุว่า ซิมบับเววางแผนที่จะออกกฎหมายเอาผิดกับการจัดหาบุคลากรทางการแพทย์ของประเทศอื่น รัฐมนตรีสาธารณสุขด้วยกล่าวว่าการระบายออกของบุคลากรทางการแพทย์นั้นดีพอๆ กับการค้ามนุษย์ เขากล่าวว่าจะมีการลงโทษที่เข้มงวดขึ้นสำหรับผู้ที่เขากล่าวหาว่าขโมยทุนมนุษย์ของประเทศ

หากมีคนจงใจชักชวนและทำให้ประเทศประสบภัย นั่นคืออาชญากรรมต่อมนุษยชาติ ผู้คนกำลังจะตายในโรงพยาบาลเพราะไม่มีพยาบาลและหมอ นั่นต้องได้รับการดำเนินการอย่างจริงจัง นายชิเวงกากล่าว ซิมบับเวขมวดคิ้วกับอาชญากรรมที่เลวร้ายนี้ ซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง เขากล่าวเสริม สื่อท้องถิ่นรายงานว่า พยาบาลและแพทย์มากกว่า 4,000 คนเดินทางออกจากซิมบับเวตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานบริการสุขภาพแห่งชาติของสหราชอาณาจักรเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจสำหรับแพทย์และพยาบาลชาวซิมบับเว เนื่องจากค่าจ้างสูงกว่าค่าจ้างที่จ่ายให้ที่บ้านมาก มื่อเดือนที่แล้ว สหราชอาณาจักรระงับการรับสมัครเจ้าหน้าที่สาธารณสุขชาวซิมบับเว หลังจากประเทศทางตอนใต้ของแอฟริกาแห่งนี้ถูกองค์การอนามัยโลกจัดให้อยู่ในบัญชีแดง ซึ่งหมายถึงประเทศที่เผชิญกับความท้าทายด้านบุคลากรสาธารณสุขอย่างร้ายแรง จากข้อมูลของสมาคมการแพทย์ซิมบับเว ประเทศนี้มีแพทย์ประมาณ 3,500 คนต่อประชากร 15 ล้านคน ซิมบับเวกำลังต่อสู้กับวิกฤตเศรษฐกิจที่ทำให้ค่าจ้างลดลงด้วยอัตราเงินเฟ้อที่ไม่รู้จบ