Categories
News

บริการด้านอาหาร: อาหารที่ดีต่อการรักษามะเร็ง

บริการด้านอาหาร: อาหารที่ดีต่อการรักษามะเร็ง ในเรื่องของการรับประทานอาหาร เป็นเรื่องที่เราจะต้องทำเป็นกิจวัตร เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารและพลังงานที่จะใช้ในการดำเนินชีวิต ดังนั้น สิ่งที่จะต้องคำนึงถึง นั่นก็คือ การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เพื่อให้ร่างกายของเราได้มีสุขภาพที่ดีขึ้น ในปัจจุบัน คนไทยส่วนใหญ่ที่มีโรคประจำตัว มักจะมีสาเหตุหรือต้นตอของโรคจากการรับประทานอาหารหรือพฤติกรรมของการรับประทานอาหาร

Categories
News

บริการด้านอาหาร: อาหารบำบัด ห่างไกลโรคกระเพาะ

บริการด้านอาหาร: อาหารบำบัด ห่างไกลโรคกระเพาะ ในเรื่องของการรับประทานอาหาร เป็นเรื่องที่เราทุกคนจะต้องให้ความสำคัญ หลายคนทราบกันดีอยู่แล้วว่า การห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บคือการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ และที่สำคัญที่สุดก็คือ การรับประทานอาหารให้ตรงเวลา เพราะไม่อย่างนั้น อาจจะทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคกระเพาะได้

Categories
News

บริหารจัดการอาคาร: น้ำยาแอร์ ต้องเติมตอนไหน ?

บริหารจัดการอาคาร: น้ำยาแอร์ ต้องเติมตอนไหน ? การใช้เครื่องปรับอากาศติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจทำให้อากาศที่ออกมาจากเครื่องปรับอากาศไม่เย็นเท่าที่ควร จึงทำให้เกิดความสงสัยว่า น้ำยาแอร์ที่อยู่ในเครื่องแห้งไปหรือไม่ จำเป็นต้องเติมน้ำยาแอร์ใหม่แล้วหรือยัง หรือแค่ล้างก็พอแล้ว

Categories
News

บริการทำความสะอาด: ทำความสะอาดที่นอนปราศจากสิ่งสกปรก

บริการทำความสะอาด: ทำความสะอาดที่นอนปราศจากสิ่งสกปรก การทำความสะอาด ที่นอนคือสิ่งที่เราต้องใส่ใจอย่างมาก เพราะส่วนมากแล้วเราใช้เวลาอยู่มากที่สุด